Brugsuddeler Thomas Koustrup og bestyrelsesformand Leif Jakobsen, SuperBrugsen Ryomgård, overrakte den rekordstore støttecheck til Frank Dichmann Jensen fra IFM Håndbold (tv) og til Charlotte Dalby fra IFM Fodbold (th). Privatfoto

Brugsuddeler Thomas Koustrup og bestyrelsesformand Leif Jakobsen, SuperBrugsen Ryomgård, overrakte den rekordstore støttecheck til Frank Dichmann Jensen fra IFM Håndbold (tv) og til Charlotte Dalby fra IFM Fodbold (th). Privatfoto

OK toppede støttecheck til IFM

OK giver foreningslivet et 'corona-løft' og udbetaler den hidtil største støttecheck til håndbolden og fodbolden i IF Midtdjurs

Af
Martin Schultz

RYOMGÅRD OK’s kortkunder på tankanlægget ved SuperBrugsen i Ryomgård har tanket næsten på samme niveau som sidste år, men alligevel var den udbetalte støttecheck pænt større, da uddeler Thomas Koustrup forleden begavede repræsentanter for IF Midtdjurs’ fodbold- og håndboldspillere med en check på 46.369,31 kr. Beløbet på checken havde nemlig fået et særligt ”corona-løft” for at støtte foreningslivet i en svær tid.

“OK lægger sammen med SuperBrugsen 30 procent oveni det optjente beløb. Vi vil gerne støtte foreningslivet lokalt, og vi ved, at mange foreninger har det svært på grund af Corona nedlukningerne. Derfor får alle de foreninger, som OK sammen med brugserne samarbejder med over hele landet, i år et ekstra stort beløb,” fortæller Thomas Koustrup.

Salget af brændstof faldt ganske vist under de hårde forårsmåneder med nedlukning, fordi mange bilister ikke kørte så meget som de plejer.

“Mange arbejdede hjemme og kørte ikke så meget, men alligevel har omsætningen på salget af brændstof på årsbasis næsten nået det normale niveau,” siger Thomas Koustrup. Sidste år blev der udbetalt en rekordstor støttecheck på 36.600,00 kr, mens checken i år blev på 35.668,00 kr. inden OK sammen med Coop lagde de 30 procent oveni beløbet.

Støtter foreningerne

Bestyrelsesmedlemmerne Charlotte Dalby fra IFM Fodbold og Frank Dichmann Jensen fra IFM Håndbold var igen i år de glade modtagere af checken, som blev overrakt af uddeler Thomas Koustrup fra SuperBrugsen Ryomgård, assisteret af bestyrelsesformand Leif Jakobsen.

“Vi er en selvstændig brugsforening i Coop og bruger en del af vores overskud til at støtte det lokale foreningsliv. OK har sammen med Coop besluttet at øge støtten på grund af de udfordringer vi ved, at Corona nedlukningen har skabt i foreningslivet,” siger uddeler Thomas Koustrup.

OK har opbygget partnerskaber med repræsentanter for foreningslivet over hele landet, og under normale forhold vil frivillige fra IFM’s håndbold- og fodboldafdelinger også hjælpe til, når der er kampagner for at skaffe nye kortkunder ved tankanlægget ved SuperBrugsen i Ryomgård.

“Men i år har det på grund af corona forholdsreglerne ikke været muligt at lave kampagner for at skaffe nye kortkunder,” siger Thomas Koustrup.

Kortkunderne tilvælger at støtte de lokale fodbold- og håndboldspillere med 5 øre pr. tanket liter brændstof. Beløbet øges, hvis kortkunden også benytter OK til telefoni eller køb af el. Kortkunderne kan også tilvælge at støtte det lokale idrætsliv på OK’s app.

Publiceret 08 October 2020 16:00