De sorte gummigranulat-stykker anes tydeligt på banen, der nærmest er kulsort visse steder. Granulatet skal nu opsamles i en særlig sluse ved indgangen, så det ikke forpester parkeringspladsen ved Rønde Idrætscenter og det omkringliggende miljø. Foto: Lars Norman Thomsen

De sorte gummigranulat-stykker anes tydeligt på banen, der nærmest er kulsort visse steder. Granulatet skal nu opsamles i en særlig sluse ved indgangen, så det ikke forpester parkeringspladsen ved Rønde Idrætscenter og det omkringliggende miljø. Foto: Lars Norman Thomsen

PR Park:

Sluseløsning til granulat laves i januar

Nu er det snart slut med, at de bittesmå, sorte gummigranulat-stykker fra kunstgræsbanen ved Rønde Idrætscenter forpester parkeringsplads og omklædningsrum

Af
Lars Norman Thomsen

RØNDE Hvert år forsvinder cirka 1500 tons granulat fra Danmarks mere end 300 kunstgræsbaner ud i naturen og omgivelserne omkring banerne.

Det svarer til tre-fem tons per bane, blev det påvist i en rapport fra 2017 fra det teknologiske serviceinstitut DHI.

Ved kunstgræsbanen PR Park ved Rønde Idrætscenter har det længe været galt med de sorte gummigranulat-stykker. Granulat fra banen havner på den nærliggende parkeringsplads, og derfra afledes det videre til vandløb og ud i vådområder.

Miljø og Klima afdelingen i Syddjurs Kommune har modtaget klager over, at der ofte befinder sig meget gummi-granulat fra banen på parkeringspladsen mellem bane og idrætscenter, men nu er der fundet en løsning.

Laves i januar

Foreningen Rønde Kunstgræs, der blev dannet i efteråret 2014, da kunstgræsbanen, PR Park, halvanden bane (en 11-mands og en 7-mandsbane), ved Rønde Idrætscenter blev opført, har i samarbejde med Syddjurs Kommune aftalt en løsning med specialfirmaet NKI fra Aarhus, der i sin tid byggede anlægget. Løsningen indebærer en sluse ved indgangen til anlægget.

Slusen skal bestå af en rist på halvanden gange fire meter, samt en bænk med koste i wire, så spillerne kan børste sko og tøj af efter træning. Desuden opsættes aluminiumsplader med koste i bunden af porten ind til anlægget.

Det koster næsten 43.000 kroner at anlægge slusen, og Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur har sagt ja til at finansiere halvdelen af beløbet, mens Rønde Kunstgræs må punge ud med ligeså mange penge.

"Jeg har søgt NRGi om støtte, men grundet corona behandler NRGi ikke projektansøgninger i øjeblikket, så vi betaler selv resten af beløbet," siger formand for bestyrelsen i Rønde Kunstgræs, Frederik Thøgersen, til daglig uddannelsesleder ved VID Gymnasier i Rønde, der selv er en af de store brugere af banen.

"Vi har lavet aftale om, at NKI laver slusen senere i denne måned," siger Frederik Thøgersen, der roser Syddjurs Kommune for fint samarbejde.

"Det har været godt, meget nemt og konstruktivt, så ros til Syddjurs Kommune i denne sag."

Publiceret 14 January 2021 09:30