Vandsportsforeninger har også mulighed for at søge om støtten. Pressefoto

Vandsportsforeninger har også mulighed for at søge om støtten. Pressefoto

Covid-19-pulje til kompensation

Nu er der mulighed for foreningen og institutioner at få tilført noget af det tabte

kompensation En række foreninger og institutioner har mistet indtægter på grund af Covid-19. Derfor offentliggør Udvalget for plan, udvikling og kultur nu Covid-19-puljen, der er en kompensationspulje for foreninger og institutioner i Syddjurs Kommune.

En række nationale støtteordninger har kompenseret for forskellige typer af tab og mistede indtægter, men ikke alle aktører i Syddjurs Kommune har kunne få støttemidler. Derfor åbner Udvalget for plan, udvikling og kultur nu op for Covid-19-puljen, som skal gøre det muligt at opnå ekstraordinær støtte som konsekvens af Covid-19.

"Udvalget for plan, udvikling og kultur ønsker at række en hjælpende hånd ud til de foreninger og institutioner i Syddjurs Kommune, som ikke har mulighed for at søge kompensation andre steder," siger formand for Udvalget for plan, udvikling og kultur Riber Hog Anthonsen i en pressemeddelelse.

Tabet af indtægter kan have mange forskellige årsager. Man kan have mistet indtægter under nedlukningsperioden, eller man kan under nedlukningsperioden have mistet muligheden for at forberede aktiviteter, der skulle give indtægter på et senere tidspunkt.

Covid-19-puljen er en kompensationspulje for institutioner og foreninger inden for kultur, fritid, idræt og landdistrikter, som har haft reelle tab i forbindelse med afholdte eller forventede udgifter under Covid-19.

For at gøre sig fortjent til en bevilling fra Covid-19-puljen skal man som udgangspunkt have forsøgt at opnå andre former for kompensation, som for eksempel lønkompensation, støtte fra DGI's puljer eller støtte fra private fonde. Man skal ligeledes kunne redegøre for, hvordan/om man har iværksat andre aktiviteter, der kan give forøgede indtægter som kompensation for de indtægter, man har mistet. Man kan som udgangspunkt ikke modtage støtte, hvis man ikke har udtømt alle relevante muligheder for at få støtte andre steder.

Ansøgningsfrist er 15. marts 2021, og puljens størrelse er på 350.000 kroner.

mj

Publiceret 13 February 2021 09:00