Idrætslivet: Hvordan kommer Syddjurs væk fra jumbopladsen som defensiv centerølhenter?

Dem fem politikere i Udvalget for plan, udvikling og kultur er på nippet til at præsentere en ny idrætspolitik for Syddjurs Kommune, men her hører enigheden også op, hvis man nærlæser de fem politikere i udvalgets kommentarer til Idrætsundersøgelsen fra DIF.

Artiklens øverste billede
Tegning: Thomas Woody

»En så svag placering i en national undersøgelse er ikke acceptabel. Jeg mener, at det kommende byråd bør sætte et markant fokus på idrætten og dens rammer. Det skal gøres gennem styrkede bevillinger, men også gennem et større fokus - både forvaltningsmæssigt og politisk,« lyder det i en kommentar fra Socialdemokratiets medlem af PUK-udvalget, Ole Sønderskov Hansen, til kommuneundersøgelsen fra Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Adresseavisen har spurgt de fem medlemmer af Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur om placeringen som nummer 87 svarer til forventningerne? Om udvalget tror på undersøgelsen, finder den valid? Hvordan udvalget vil forbedre placeringen?

»Inden vi maler fanden på væggen, så bør vi indgå i dialog med idrætslivet som Boldsamvirket, Halsamvirket og flere andre, om de kan genkende resultaterne fra undersøgelsen. Svardeltagelsen i undersøgelsen er ikke overvejende god med kun 17 ud af 88 foreninger lig med 19 procent, der har svaret på undersøgelsen. Dialogen håber jeg, at udvalgsformanden vil tage initiativ til, fordi Byrådet fortjener at vide, hvor skoen trykker ude i foreningerne,« siger SFs Morten Siig Henriksen.

»Som udgangspunkt er jeg ikke i tvivl om, at undersøgelsen er retvisende om end der altid er ting, der kan diskuteres,« siger løsgænger Michael Mikkelsen.

Michael Mikkelsen: »PUK-udvalget har netop hædret talenter fra Syddjurs Kommune, og man må finde det tankevækkende at ingen modtagere af priserne har haft deres udspring hos DGI«. Pressefoto


»Tal og statistik er taknemmelig, der ligger meget mere bag end et enkelt tal. Noget vægtes forskelligt afhængig af, hvor man bor geografisk, og hvor de forskellige foreninger er i deres ønsker til kommunen. Men vi kan alle lære af forskellige dataindsamlinger, og det skal vi også her. Der er noget helt konkret at gå efter i sådan en undersøgelse,« siger PUK-udvalgsformand Riber Hog Anthonsen (V).

Riber Hog Athonsen: »Der er plads til forbedringer, og stor ros til de kommuner der har taget store skridt den rigtige vej, dem kan vi lære af.« Foto: Lars Norman Thomsen


»Jeg synes, at vi som Syddjurs Kommune havde fortjent et bedre resultat, for vi prioriteter virkelig alle vores frivillige ildsjæle i foreninger og klubber, som gør det muligt for os som borgere i Syddjurs at udfolde sig og dyrke idrætten sammen,« siger partifællen Else Marie Høgh.

Forbedringer hvordan?

I øjeblikket arbejder PUK udvalget med at kunne præsentere en ny fritidspolitik og idrætspolitik tillige med en ny kulturpolitik og landdistriktspolitik.

Der sker på baggrund af spørgeskemaundersøgelser og debatmøder, hvor borgere og foreninger har kunnet byde ind. Det første oplæg fra forvaltningen blev behandlet på det seneste udvalgsmøde. Beskeden fra udvalget var, at det ikke var godt nok, og der skulle mere kød på.

DGI kan mange ting, men der er for meget ’baglæns løb i Mols Bjerge’ over det foretagende, kig i stedet mere mod specialforbundene, når vi vælger hvem vi skal samarbejde med om idrætspolitikken i de kommende år

Michael Mikkelsen (DF)

Derfor kommer undersøgelsen fra DIG som manna fra himlen, men hvad mener de fem politikere, der skal prioriteres højt i en ny idrætspolitik?

»Jeg mener, at Syddjurs Kommune for nuværende samarbejder for meget med Danske Gymnastik og idrætsforeninger (DGI) på en langt række af punkter. DGI er gode til breddeidræt og har gode kompetencer på en lang række områder inden for den folkelige idræt,« siger Michael Mikkelsen (DF).

»Jeg kommer til at kæmpe for, at eliteidrætten får væsentlig større fokus i den kommende idrætspolitik for Syddjurs Kommune. Uden bredde ingen elite eller omvendt ingen elite uden bredde. Det er derfor vigtigt, at vi i kommunen har gode idrætsudøvere, vi kan spejle os selv i. Specialforbund som Dansk Håndbold Forbund, Dansk Boldspil-Union og Badminton Danmark er eksempler på, at synergier mellem bredde og elite er vigtige. Man markedsfører idrætterne massivt på eliten for, at man motiveres til deltagelse i breddedelen,« fortsætter Michael Mikkelsen.

»DGI kan mange ting, men der er for meget ’baglæns løb i Mols Bjerge’ over det foretagende, kig i stedet mere mod specialforbundene, når vi vælger hvem vi skal samarbejde med om idrætspolitikken i de kommende år. Gør vi det, garanterer jeg for, at vi kommer til at ligge langt højere på listen i fremtiden,« lover han.

Ingen snuptagsløsninger

»Der er ikke en snuptagsløsning i forhold til at forbedre kommunens placering, men jeg tror først og fremmest, at vi skal være tålmodige med den udvikling, som vi har sat i gang. Jeg forventer, at samarbejdet med DGI kan blive rigtig godt, når det ikke længere er så nyt, og relationsarbejdet bliver mere naturligt. Ydermere er vi i gang med at samtænke idrætsanlæg med andre institutioner og foreninger såsom ved den nye udskoling i Hornslet, hvor vi får børn og unge tættere på idrætslivet. Det har jeg store forventninger til,« siger Morten Siig Henriksen (SF).


Morten Siig Henriksen: »Jeg tror, at vi er mange, som havde håbet, at de initiativer, som vi har iværksat i de seneste år, kunne afspejle sig positivt i undersøgelsen«. Pressefoto


Et sted at starte vil for mig være, at hæve tilskudsordningen til de selvejende idrætshaller. Her arbejder lokalvalgte frivillige med at udvikle, drifte og vedligeholde lokale idrætscentre og haller.

Ole Sønderskov Hansen (S)

»Jeg mener dog også, at der er et behov for nye initiativer, da medlemstallene er dykket så kraftigt under de seneste nedlukninger af samfundet. Vi bør sætte ekstra ind overfor de børn og unge, som har følt sig særligt isolerede i det seneste halvandet år, og som måske har mistet den selvtillid, som det kan kræve at bevæge sig ud blandt andre i foreningslivet. Oplægget til den kommende strategi for idrætslivet indeholder allerede en del af svarene, men vi bør også finde nye midler til området,« fortsætter han.

»Et sted at starte vil for mig være, at hæve tilskudsordningen til de selvejende idrætshaller. Her arbejder lokalvalgte frivillige med at udvikle, drifte og vedligeholde lokale idrætscentre og haller. Disse haller og idrætsanlæg danner rammer om mange aktiviteter og meget socialt liv, og er vigtige for vores lokalsamfund,« siger Ole Sønderskov Hansen (S).

»Vi skal som kommune ville idrætten, hvilket også betyder, at der skal investeres i nye og attraktive faciliteter. Jeg mener, at der i den kommende byrådsperiode, skal afsættes en pulje, der skal understøtte nye idrætsformer, bl.a. paddeltennis, som i disse år vinder frem, men også sport på havet, som rummer et uudnyttet potentiale,« supplerer han.

Else Marie Høgh: »Jeg havde klart forventet og håbet på en bedre placering af vores kommune, fordi jeg synes at vi som kommune forsøger at understøtte idrætten og de mange frivillige bedst muligt.« Pressefoto

Vi gør det sammen

De to Venstre medlemmer i udvalget har stor tro på, at det bliver bedre i fremtiden.

Else Marie Høgh forventer, at den nye idrætspolitik vil løfte tilfredsheden blandt borgere og foreninger:

»Med den nye strategi og udførelsen af den fremover, ja så håber jeg, at vi kan matche vores borgere bedre i forhold til idrætten, understøtte vores ildsjæle og vores alle trivsel og sundhed i Syddjurs Kommune,« siger Else Marie Høgh.

»Jeg tror også, at vores nye idrætsstrategi kan være med til at hjælpe os længere frem på ranglisten. Vi skal understøtte det strategiske arbejde, der bliver gjort ude i foreningerne, altså hjælpe med at sætte det lange lys på engang imellem. Vi skal arbejde med de foreningsløse Det er ikke sikkert, de skal ind i en forening, men måske bare hjælpes sammen om en fælles interesse. Vi skal sikre tilbud til de ikke motionsvante. Det kræver en anden indgang til motion end den traditionelle indgang til foreningerne, og så skal vi være åbne, nysgerrige og undersøgende overfor nye idrætsformer,« siger udvalgsformand Riber Hog Anthonsen.

Ole Sønderskov Hansen (S) får de sidste ord:

»Det er trist læsning at idrættens frivillige ikke føler anerkendelse og at tilfredsheden med den kommunale service og samarbejde føles lav. For mig tyder det på, at kommunens medarbejdere skal i tættere dialog med de frivillige og være mere opsøgende på de frivilliges behov. Omvendt er det godt at læse, at der er god tilfredshed med kvaliteten af faciliteter.«

»Men jeg mener, at der fremover bør kigges på, hvordan kommunen servicerer hele idrætsområdet. Idrætten lever kun, hvis der er engagerede frivillige der brænder for deres idræt og som føler medspil og anerkendelse fra kommune og politikere. Dette skal vi som politikere levere på. De frivillige skal ikke opleve afstand til forvaltningen – de skal opleve hjælp.«

Ole Sønderskov Hansen: »Vi skal understøtte lokale initiativer med medfinansiering af gode rammer for nye idrætsformer og turde investere i større anlæg. F.eks en svømmehal i den vestlige del af kommunen.«


Hov, det her indhold benytter cookies

På denne plads ville vi rigtig gerne have vist dig indholdet, men det kan vi desværre ikke, da du har fravalgt cookies. Vil du se indholdet skal du acceptere Øvrige cookies, det gør du her: opdater dit samtykke.

Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen